www.projecim.com

Elekrik bilgi dünyası

Topraklama Ölçümü

 

Giriş
Mevzuat
Tablolar
Teknik Bilgiler
Kuvvet Projeleri
Aydınlatma Projeleri
Eğitim
E-kitaplar
Kompanzasyon
Elektrik Video
Makaleler
Elektrik Tarifeleri
Elektrik Aboneliği
Enerji Tasarrufu
İnternet
Bilgisayar
Fotoğraf Galerisi
İletişim

 

 

 TOPRAKLAMA ÖLÇÜ ALETİ KULLANIMI TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜMÜ

 

  

 
TOPRAKLAMA ÖLÇÜ ALETİ

4105A TOPRAK DİRENCİ TEST CİHAZI (DIGITAL)
A) IEC 529 IP 54 standartlarına göre toz ve rutubetten etkilenmez
B) Çok hassas ölçüm, 2 adet topraklama çubuğu ve kabloları
C) IEC 1010-1 güvenlik standartlarına göre dizayn
D) Ölçüm sırasında toprak direnci farklı ise otomatik olarak ikaz eder
E) Darbeye karşı dayanıklı, küçük ve hafiftir
F) Sigorta atmadan 2 mA’e kadar ölçüm

I- Normal Ölçüm:
1) Şekil 1’deki çizimde görüldüğü gibi toprak çubukları P ve C toprağa derinlemesine batırılır. Aralarındaki mesafe 5 ile 10 metre arasında olmalıdır. Yeşil tel cihazın E terminaline, sarı tel P’ye ve kırmızı tel de C’ye bağlanır.
Not: Çubukların batırılacağı toprağın nemli olması gerekir. Eğer toprak taşlı, kumlu veya kuru ise yeteri kadar su dökülerek nemlendirilmelidir.
2) Toprak Voltajı Ölçümü:
Toprak voltajını kontrol etmek için anahtarı Earth Voltage pozisyonuna getiriniz. Toprak voltajını ekranda göreceksiniz. Display’de Toprak Direnci 10 V’dan fazla değer gösterirse, toprak direnci ölçümü sonucu hatalı çıkabilir. Bunu olmaması için test edilen cihazın güç kaynağı kapatılmalı veya voltajı azaltacak başka bir tedbir alınmalıdır.
3) Toprak Direnci Ölçümü:
Aletteki anahtarı 2000 Ohm pozisyonuna getirip test butonuna basınız. Ölçüm sırasında ışık yanar. Sonra gerekiyorsa anahtarı diğer Ohm seviyelerine de getirip ölçümler yapılır.

Not: Eğer C terminalinin toprak direnci ölçülemeyecek kadar yüksek değerde çıkarsa, Display’de ’.....’ işaretleri görülecektir. Bunu düzeltmek için, toprak direncini düşürmek gerekir. Örneğin, bu çubuğun bulunduğu yer nemlendirilmeli ve bağlantı kablolarının gevşek olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Önemli: E ve C veya E ve P çubukları arasında maksimum 50 V / AC voltaj oluşacaktır. Bunun için toprak ölçümü yaparken test çubuklarına dokunmayınız.

Dikkat: Kabloları bağlarken birbirine değmeyecek şekilde ayırınız. Kablolar birbirinin üstünden altından geçmemelidir. Eğer kablolar birbirine değer veya karışık şekilde iken ölçüm yapılırsa, cihaz voltajı yanlış okuyabilir. Eğer çubukların toprak direnci fazla büyük ise yanlış ölçüm gösterebilir. Çubukların mutlaka nemli toprağa batırılmasına dikkat ediniz. Kabloların cihaza iyi bağlanmış olmasına özellikle dikkat ediniz.
 

II- Kolaylaştırılmış Ölçüm Metodu:
1) Şekil 2’deki çizimde görüldüğü gibi eğer ölçüm çubuklarının konabileceği yer ve mesafe yok ise bu metod uygulanır. Düşük toprak dirençli binada, mevcut olan metal su borusu veya trafonun topraklama aldığı yer veya binanın kendine ait bir toprak bölümü, C ve P çubuklarının yerine kullanılabilir. Bu metodda cihazımız çubuksuz olarak kullanılır.
Not: Bu bölümde kısa devre yapmak için P ve C birleştirilir. (Çizimde görüldüğü gibi.)
Dikkat: Bu ölçümde ana trafodan gelen voltajı ölçmeyi denemeyiniz.
2) Toprak Direncini Ölçümü:
Yukarıda (3’de) anlatıldığı gibi ölçüm yapılır.
Not: Cihazın çektiği voltaj 2 mA’den az olduğu için sigorta atmaz.
P ve C terminallerine bağlı bir topraklı elektrod ”re” gerçek toprak direnci ”RX”e eklenecektir. Böylece toprak direnci; RE = RX + re olarak verilecektir.
re : Trafodan veya metal çubuktan gelen toprak direnci
RE : Ölçü aletinde okunan değer; eğer RE bilinirse gerçek direnç değeri; RX - RE - re bulunur.

KAYNAK: ERKOÇ Mühendislik Elektrik, Paratoner, Taahhüt, Topraklama
 

 

Giriş | Demir Direklere Ait Hesaplamalar | Bina Temel Topraklaması | Topraklama Direncinin Azaltılması | DÜNYA ÜLKELERİ GERİLİMLERİ | KAÇAK AKIM VE KORUNMA YOLLARI | TOPRAKLAMA VE TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ | YILDIZ/ÜÇGEN(KONTAKTÖR İLE) YOL VERME ŞEMASI | NYY KABLOLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | Gerilim Düşümü | ELEKTRİK TESİSATÇISININ İŞLETMEYE KAYDOLMASI | BAŞKA   TESISATÇlSl TARAFINDAN TAMAMLANMASI | ELEKTRİK TESİSATÇISININ İŞE BAŞLAMASI | TESİSTE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER | İŞLETMEDEN   ELEKTRIK BAĞLANTlSININ YAPILMASININ ISTENMESI | KİRACILARLA EV SAHİPLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR | İÇ TESİSLERİN DENETLENMESİ VE MUAYENESİ | BAĞLAMA AYGITLARI | AYDINLATMA AYGITLARI VE BUNLARA AİT DONANIMLAR | İletken ve Kabloların Döşenmesi | İŞYERİ AÇMAK | ELEKTRİK ÇARPMASINDA İLK YARDIM | BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ | AUTOCAD 2007 | TRANSFORMATÖRLER | Elektrik Tesislerinde Sigorta Seçimi | Aydınlatma- Pratik Bilgi | Temel Topraklaması Genel Bilgiler | A.G Devre Kesici Seçimi | Topraklama Ölçümü | Proje Çiziminde Uygulanacak Kurallar | SAYAÇ BAĞLANTILARI