www.projecim.com

Elekrikçinin rehberi

Temel Topraklaması Genel Bilgiler

 

Giriş
Mevzuat
Tablolar
Teknik Bilgiler
Kuvvet Projeleri
Aydınlatma Projeleri
Eğitim
E-kitaplar
Kompanzasyon
Elektrik Video
Makaleler
Elektrik Tarifeleri
Elektrik Aboneliği
Enerji Tasarrufu
İnternet
Bilgisayar
Fotoğraf Galerisi
İletişim

 

 

TEMEL TOPRAKLAMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

     

  Elektrik sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde topraklama, öncelikle insan ve yararlı hayvanları tehlikeli akımlardan korunmak için yapılır.Bunun yanında topraklanmanın yapılması ile potansiyel dalgalanmalar ve sekonder devirlerdeki etkilenmeler önlenir.Ülkemizde topraklama tesislerinin yapılması ve işletilmesi, en son olarak 21.08.2001 tarih ve 24500sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ile belirli bir düzen altına alınmıştır.Bu yönetmelikte tüm teknik ayrıntıları açıklamış olan temel topraklamasının yapımında dikkat edilecek noktaları özetlediğimizde aşağıda belirtilen maddeleri çok iyi bellememiz ve özenle uygulamamız gerekir.

 

-                 Temel topraklanması tüm yeni binalarda uygulanmak zorundadır.

-                 Temel topraklayıcı kapalı bir ring şeklinde yapılmalıdır.Binanın dış duvarlarının temellerine veya temel platformu içine yerleştirilmelidir.

-                 Temel topraklayıcı, her tarafı betonla kaplanacak şekilde düzenlenmeli ve temel betonu döküldükten sonra her yönde en az 5 cm beton içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Son noktalar temelin dışına çıkarılmalıdır.

-                 Topraklayıcının beton içindeki yeri, uygun mesafelere konarak tutucularla sabitlenmelidir. Örneğin 2 m aralıklarla, 30 cm’lik kazıklarla sabitlenmelidir.

-                 Kuvvetlendirilmiş (çelik hasırlı) temellerde, topraklayıcı en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve yerini sabitlemek için yaklaşık 2 m aralıklarla çelik hasıra bağlanmalıdır.

-                 Temel topraklamasında, 30 mm x 3,5 mm boyutlarında galvanizli çelik şerit veya 10 mm çapında yuvarlak galvanizli çelik çubuk kullanılmalıdır.

-                 Oturduğu tabanı büyük olan binalarda, temel topraklayıcı tarafından çevrelenen alan, enine bağlantılarla 20 m x 20 m’lik gözlere bölünmelidir.

-                 Temel topraklamasının bağlantı filizleri, bina içine girdikleri yerde en az 1,5 m uzunluğunda olmalıdır. Bu filizler, giriş noktalarında korozyona karşı korunmalıdır.

-                 Temel topraklaması yapılan yerlerde, mutlaka ‘potansiyel dengeleme barısı’ tesis edilmelidir.

-                 Ana potansiyel dengeleme yapmak amacıyla, potansiyel dengeleme barısına bağlanarak bağlantı filiz veya bağlantı parçası bina ana panosunun yanına yerleştirilmelidir.

-                 Topraklama iletkenlerinin, topraklama direncinin ölçülmesi sırasında ayrılabilmesi için, gerekli düzenekler kolay ulaşılabilir yerlerde olmalıdır.

-                 Topraklama iletkeni ayırıcı düzeneğinin mekanik dayanımı yeterli olmalıdır.

-                 Temel topraklamalarda kullanılacak malzemeler, pil olayına meydan verilmeyecek şekilde seçilmelidir.

-                 Çubukların eklerinde kullanılan malzemeler, çubuklarla ayrı mekanik dayanıma sahip olmalıdır.

-                 Temel topraklaması aynı zamanda, yıldırımdan korunma tesislerindeki   topraklama görevini görür. Bunun içinde bina çevresinde çıkışlar bırakılır. Bu çıkışlar çelik şeritlerle olduğu gibi kablo ile de olabilir.Kablonun kesiti en az 50 mm2 (NYY) olmalıdır.

 -       Temel topraklamasını yaparken, binanın elektrik projesinin onaylanmasında ön şartlardan birisi olan ‘temel topraklama projesi'n deki ayrıntılara aynen uyulmalıdır.  

 

Giriş | Demir Direklere Ait Hesaplamalar | Bina Temel Topraklaması | Topraklama Direncinin Azaltılması | DÜNYA ÜLKELERİ GERİLİMLERİ | KAÇAK AKIM VE KORUNMA YOLLARI | TOPRAKLAMA VE TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ | YILDIZ/ÜÇGEN(KONTAKTÖR İLE) YOL VERME ŞEMASI | NYY KABLOLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | Gerilim Düşümü | ELEKTRİK TESİSATÇISININ İŞLETMEYE KAYDOLMASI | BAŞKA   TESISATÇlSl TARAFINDAN TAMAMLANMASI | ELEKTRİK TESİSATÇISININ İŞE BAŞLAMASI | TESİSTE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER | İŞLETMEDEN   ELEKTRIK BAĞLANTlSININ YAPILMASININ ISTENMESI | KİRACILARLA EV SAHİPLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR | İÇ TESİSLERİN DENETLENMESİ VE MUAYENESİ | BAĞLAMA AYGITLARI | AYDINLATMA AYGITLARI VE BUNLARA AİT DONANIMLAR | İletken ve Kabloların Döşenmesi | İŞYERİ AÇMAK | ELEKTRİK ÇARPMASINDA İLK YARDIM | BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ | AUTOCAD 2007 | TRANSFORMATÖRLER | Elektrik Tesislerinde Sigorta Seçimi | Aydınlatma- Pratik Bilgi | Temel Topraklaması Genel Bilgiler | A.G Devre Kesici Seçimi | Topraklama Ölçümü | Proje Çiziminde Uygulanacak Kurallar | SAYAÇ BAĞLANTILARI