www.projecim.com Mevzuat

 

Giriş
Mevzuat
Tablolar
Teknik Bilgiler
Kuvvet Projeleri
Aydınlatma Projeleri
Eğitim
E-kitaplar
Kompanzasyon
Elektrik Video
Makaleler
Elektrik Tarifeleri
Elektrik Aboneliği
Enerji Tasarrufu
İnternet
Bilgisayar
Fotoğraf Galerisi
İletişim
 

 

 

Bu bölümde elektrik ile ilgili ve dolaylı yönden yararlanılması gereken kanun, yönetmelik, standart vb.bulabilirsiniz.

   

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

   
  Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
   
  Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
   
  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği(1.Kısım)             
   
  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği(2.Kısım)                   
   
  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
   
  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
   
  Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
   
  İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların, Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   
  Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
   
  Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Projeleri Uygulama Standartları

3194 Sayılı İmar Knunu

 

 

 

Giriş | Mevzuat | Tablolar | Teknik Bilgiler | Kuvvet Projeleri | Aydınlatma Projeleri | Eğitim | E-kitaplar | Kompanzasyon | Elektrik Video | Makaleler | Elektrik Tarifeleri | Elektrik Aboneliği | Enerji Tasarrufu | İnternet | Bilgisayar | Fotoğraf Galerisi | İletişim

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 21/07/08