www.projecim.com Gerilim Düşümü

 

Giriş
Mevzuat
Tablolar
Teknik Bilgiler
Kuvvet Projeleri
Aydınlatma Projeleri
Eğitim
E-kitaplar
Kompanzasyon
Elektrik Video
Makaleler
Elektrik Tarifeleri
Elektrik Aboneliği
Enerji Tasarrufu
İnternet
Bilgisayar
Fotoğraf Galerisi
İletişim

 

Gerilim Düşümü

           İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,

            Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:

            - Aydınlatma ve priz devreleri için                                % l,5'i

            - Motor devreler için                                                     % 3 'ü,

 geçmemelidir.

             Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.

            Açıklama : Gerilim düşümü hesapları, gerekli görüldüğünde görünen güç göz önüne alınarak yapılmalıdır.

              Elektrik iç tesislerinde gerilim düşümlerini hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılabilir:

            -Bir fazlı alternatif akım tesislerinde:

            akım biliniyorsa :    u= 2L.I.COSP / X.S

a.4- Sürekli Yük Akımı

            i)Yalıtılmış iletkenler

            Yalıtılmış iletkenler, izin verilen en yüksek ısınma bakımından en çok çizelge-9'da verilen akımlarla sürekli olarak yüklenebilir. Çizelge 9'daki yük akımları 25 C ortam sıcaklığı için verilmiştir. Daha yüksek ortam sıcaklıkları için bu değerler çizelge-l1'deki düzeltme katsayıları ile çarpılmalıdır.

            55° C in üzerindeki ortam sıcaklıklarında yüksek sıcaklığa dayanıklı iletkenler kullanılmalıdır. Bu iletkenler için izin verilen yük akımları, çizelge 9'daki değerler çizelge -12'deki düzeltme katsayıları ile çarpılarak bulunur.

            Birden fazla iletkenin yanyana birlikte döşenmeleri durumuna iletken kesitlerinin bulunmasında ortam sıcaklığının artabileceği göz önünde tutulmalıdır.

            ii) Kablolar

            Kablolar izin verilen en yüksek ısınma bakımından en çok kablo yapımcılarının çizelgelerinde verilen akımlarla sürekli olarak yüklenebilirler.

            a.5 - Özel durumlarda iletken ve kabloların yüklenmesi

            i) Kesintili yada kısa süreli işletme gibi durumlarda kullanılan iletken ve kabloların yük akımlarında zamal11a yükselmeler olabilir. Bu nedenle yük akımının artmasını gerektiren işletme yada kullanılma değişikliği yapıldığı zaman iletken kesitleri yeniden hesaplanmalıdır.

Sınır sıcaklık lastik yalıtkanlı iletkenlerde 60° C termoplastik yalıtkanlı iletkenlerde 70° Cdır.

            ii) Çok motorlu tesislerde motorların anma akımları, yol verme süresinin uzun olması, bu işlemin sık sık yapılması yada işletmede oluşan yük darbeleri nedeni ile zaman zaman aşıldığında iletkenlerin kesitleri çekilen akımların karesel ortalaması alınarak hesaplanmalıdır. Meydana gelen akım tepe değerlerinin devam süresi çizelge-10'daki sürelerin altında kaldığında gerekli iletken kesiti, karesel ortalama akım değerlerine göre çizelge-9'dan bulunur. Tersi durumda a.4-l bölümüne uyulur.

            Makineler, transformatörler, akümülatörler, bağlama tesisleri ve benzer aygıt tesisler arasında çekilen tesisleri 50 mm3'ye kadar olan çıplak bakır iletkenleri ve basit olarak tesis edilen bir damarlı bağlantı iletkenleri için çizelge-9'da 3. Gruptaki değerler kullanılır.

            Daha büyük kesitler ve hava hatları için çizelge-9'daki değerler geçerli değildir. Bu iletkenler meydana gelebilecek en büyük işletme akımında yeterli mekanik dayanım sağlanacak ve işletmeye yada çevresine zararlı olabilecek derecede ısınmayacak biçimde boyutlandırılmalıdır.

            b) İletken ve kabloların aşırı ısınmaya karşı korunması

            İletkenler ve kablolar işletmedeki aşırı yüklenmeler ve tam kısa devrelerde meydana gelebilecek olan aşırı ısınmalara karşı korunmalıdır.

 Dayanak: Elk. İç Tes. Yön. mad.57

 

 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
   
   
   

Giriş | Demir Direklere Ait Hesaplamalar | Bina Temel Topraklaması | Topraklama Direncinin Azaltılması | DÜNYA ÜLKELERİ GERİLİMLERİ | KAÇAK AKIM VE KORUNMA YOLLARI | TOPRAKLAMA VE TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ | YILDIZ/ÜÇGEN(KONTAKTÖR İLE) YOL VERME ŞEMASI | NYY KABLOLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | Gerilim Düşümü | ELEKTRİK TESİSATÇISININ İŞLETMEYE KAYDOLMASI | BAŞKA   TESISATÇlSl TARAFINDAN TAMAMLANMASI | ELEKTRİK TESİSATÇISININ İŞE BAŞLAMASI | TESİSTE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER | İŞLETMEDEN   ELEKTRIK BAĞLANTlSININ YAPILMASININ ISTENMESI | KİRACILARLA EV SAHİPLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR | İÇ TESİSLERİN DENETLENMESİ VE MUAYENESİ | BAĞLAMA AYGITLARI | AYDINLATMA AYGITLARI VE BUNLARA AİT DONANIMLAR | İletken ve Kabloların Döşenmesi | İŞYERİ AÇMAK | ELEKTRİK ÇARPMASINDA İLK YARDIM | BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ | AUTOCAD 2007 | TRANSFORMATÖRLER | Elektrik Tesislerinde Sigorta Seçimi | Aydınlatma- Pratik Bilgi | Temel Topraklaması Genel Bilgiler | A.G Devre Kesici Seçimi | Topraklama Ölçümü | Proje Çiziminde Uygulanacak Kurallar | SAYAÇ BAĞLANTILARI

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 16/10/07